Ελατήρια από Έλασμα

 
 
 
Τα ελατήρια ισχύος ή ελατήρια από έλασμα (γνωστά και ως ελατήρια ρολογιού), είναι η παλαιότερη μορφή επίπεδου ελατηρίου και ο πιο συνηθισμένος τύπος που χρησιμοποιείται σήμερα.

Η παραγωγή ενός τέτοιου ελατηρίου γίνεται με την περιέλιξη σκληρού ελάσματος από χάλυβα. Η τοποθέτησή του εντός μεταλλικού ή πλαστικού κουτιού είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε.

Η φυσική τάση του ελατηρίου να επεκτείνεται, προσδίδει και παράγει ωφέλιμη ροπή. Η ροπή αυτή είναι αθροιστική έτσι ώστε η δύναμη να αυξάνεται καθώς το ελατήριο τυλίγεται πιο σφιχτά και να μειώνεται καθώς ξετυλίγεται.

Στην BALANIS SPRINGS με έδρα τον Πειραιά δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό παραγγελίας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης και παράδοσης της παραγγελίας σας.