Ελατήρια μορφής (custom)

 
 
 
Τα ελατήρια μορφής είναι κατηγορία ελατήριων με σύρματα ή ελάσματα και κατασκευάζονται όπως απαιτεί η κάθε εφαρμογή. Ενδεικτικά, οι εφαρμογές τους βρίσκονται στον τομέα της κατασκευής οικιακών συσκευών, επίπλων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ιατρικών εργαλείων, παιχνιδιών κ.α.

Τα ελατήρια μορφής στη BALANIS SPRINGS παράγονται custom made, βάσει των αναγκών σας.