Ελατήρια Πιέσεως

 
 
 
Τα ελατήρια πιέσεως λειτουργούν με την εφαρμογή δύο αντίθετων αξονικών δυνάμεων και αντιδρoύν με αντίθετες γραμμικές δυνάμεις στις εφαρμοζόμενες σε αυτά. Με την παύση των εξωτερικών εφαρμοζόμενων δυνάμεων, το ελατήριο επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

Το ελατήριο πιέσεως βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές και μηχανήματα ή αυτοματισμούς. Το εύρος στο πάχος του σύρματος κυμαίνεται από 0.2mm μέχρι 50mm.

Τα ελατήρια πιέσεως μπορεί να είναι κυλινδρικά, κωνικά, διπλοκωνικά κλπ και δημιουργούνται με οποιοδήποτε υλικό επιθυμείτε (π.χ. χάλυβα, ανοξείδωτο, ορείχαλκο ή σίδηρο). Οι άκρες τους μπορεί να είναι με η χωρίς έδρες. Παρασκευάζονται τροχισμένα ή ατρόχιστα και αν χρειαστεί μπορούν να επιμεταλλωθούν.

Στην BALANIS SPRINGS με έδρα τον Πειραιά δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό παραγγελίας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης και παράδοσης της παραγγελίας σας.